Sopar de confraternitat 2020

Creguem que és en els detalls de les idees on es posa al descobert què significa vui ser confrare, el concepte que fixa la seua definició en els valors associats a la convivència, a l’amistat i al diàleg amb tots. I encara té més valor poder parlar de confrare i confraria a partir de la mirada magistral del confrare que vaig a nomenar.

Este confrare, pertany al Devallament des del mateix dia de nàixer. Però l’ètica que una persona aconsegueix no és biològica; depén de la consciència moral de cadascú i per tant es forma, es practica i es viu.
Són, doncs, estos valors els que defineixen l’impuls associatiu, el deure i treball personal al servei dels demés; també el que comporta estar sempre disponible per col·laborar en causes d’interés social, educatiu i cultural. La disponibilitat i dedicació a estos principis és el que el fa mereixedor del reconeixement d’enguany per part de la confraria del Davallament de la Creu a un confrare de ahir i ara, ell ens ajuda a reflexionar sobre el que significa vui una associació fraterna. Tots els que hem tingut la sort de compartir temps amb ell sabem que vol més les idees que els reconeixements. Però, com ell diu, un món en procés de globalització necessita històries globals i no existeix res més global que la solidaritat que els confrares podem aportar. Per això, ara, volem demostrar aquesta solidaritat proposant per aquest reconeixement al nostre amic i confrare, EDUARDO JUAN REDAL.
Enhorabona